Minőségügy és repülésbiztonság

 

A BASe Kft. működésében a repülés biztonságának és a szolgáltatás gazdaságosságának kulcsa a minőség.

 

A BASe Kft. felelőssége a repülés biztonságáért – ezen belül a légijárművek biztonságát szavatoló folyamatos légialkalmasságáért és karbantartásáért – egyetemleges és oszthatatlan.

 

A BASe Kft. folyamatos légialkalmasság és karbantartás minőségügyi politikája egységesen és teljes körűen érvényes a társaság valamennyi folyamatos légialkalmassággal és karbantartással kapcsolatos tevékenységére, működésének ehhez kapcsolódó folyamataira.


A minőségügyi rendszer a biztonságos, megbízható és gazdaságos légijármű karbantartás és folyamatos légialkalmassági tevékenység érdekeit szolgálja, biztosítva egyben az alkalmazottak munka- és egészségvédelmét, a tűzesetek megelőzését, az utazóközönség és a környezet megóvását.


A minőségnek a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülnie.


A BASe Kft. minőség-politikája rendszerként szemléli a "légijármű – ember – környezet – vezetés" kapcsolatát és biztosítja a minőség egyenszilárdságú megvalósulását minden egyes alkotóelemében.


A minőségpolitika egyben a minőségrontó tényezők nyílt feltárására, a minőséget befolyásoló problémák megoldására, a légijármű folyamatos légialkalmasság irányítása minőségének mindenkori javítására és fejlesztésére irányul.


Legfontosabb célkitűzése a M.A. G alfejezetének és a Part 145-nek való folyamatos megfelelés figyelemmel kísérése.

 

Csak a BASe Kft. ügyfele által megkövetelt színvonalú és minőségű szolgáltatás nyújtásával, valamint ezen színvonal folyamatos szinten tartására és fokozására való törekvéssel válhat BASe Kft. elismert szolgáltatóvá.

 

A BASe Kft. vezetése folyamatos légialkalmassági és karbantartási minőségpolitikájával kinyilvánítja a légitársaság működésében a minőség és a repülésbiztonság iránti elkötelezettségét.